Vážení a milí hosté, prosíme, seznamte se s naším ubytovacím řádem. Děkujeme!

Ubytovací řád

  1. Příjezd a odjezd, snídaně

Doba příjezdu v den rezervovaného pobytu od 14,00 hod do 20,00 hod, v jiné hodiny dohodou. Ubytovaní hosté předloží průkaz totožnosti nebo cestovní doklad pro zápis dat do ubytovací knihy. Doba odjezdu, respektive uvolnění pokoje do 10,00 hod anebo dohodou. Snídaně probíhají od 8,00 hod do 10,00 hod.

2.    Platba

Platba za ubytování, pokud již není uhrazena, probíhá buď, v hotovosti anebo kreditní kartou v den odjezdu. Dle dohody je také možné průběžnou konzumaci po dobu pobytu připisovat na účet pokoje a celkovou úhradu realizovat v den odjezdu.

3.    Klíč

Při přihlašování k pobytu obdrží host klíč od přiděleného pokoje a v den odjezdu opět osobně klíč odevzdává. V případě odchodu z penzionu nemusí být klíč odevzdán na recepci. Za ztrátu klíčů je host povinen uhradit jeho výměnu v hodnotě 1 500,-Kč.

4.    Elektrické spotřebiče

Host nesmí používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou spotřebičů osobní potřeby, jako jsou notebooky, vysoušeče vlasů, holicí strojky, digitální fotoaparáty, videokamery, mobilní telefony a osobní hudební přehrávače.

5.    Noční klid

Noční klid je stanoven v době od 22:00 do 6:00 hod ráno. Prosíme všechny hosty, aby v této době zachovávali, pokud vínečko povolí, klid.

6.    Odpovědnost hosta

Při odchodu z pokoje prosíme uzavřít okna, vodovodní kohoutky a zhasnout světla. Host zodpovídá za škodu vzniklou na přidělených pokojích, na nábytku, inventáři a vybavení.
Host je povinen na požádání uhradit ubytovateli částku potřebnou k uhrazení škody. Na pokojích je zakázáno kouření a rozdělávání ohně. Při ukončení pobytu pokoj předá pověřené osobě. Penzion neodpovídá za škodu na odložených věcech (klenoty, peníze a jiné cennosti). Za škody, které host způsobí na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu. V případě, že ubytovaný poruší ubytovací řád, má majitel penzionu právo ukončit pobyt pro celou ubytovanou skupinu bez náhrady.

  1. Zvířata

Psi a jiná drobná zvířata mohou být ubytováni po dohodě a za předpokladu, že během pobytu nejsou na obtíž a neruší ubytované hosty.

  1. Kouření

V celém objektu je přísný zákaz kouření! V případě porušení bude po hostu požadována náhrada škody v hodnotě 1000,-Kč.

V případě výjezdu zásahové jednotky (hasiči apod.) je hrazeno hostem.

 

Příjemný pobyt Vám přeje penzion Přítluky